บริษัท พีเคเอ็นเอสทรานสปอร์ตแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสร้างงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเคเอ็นเอสทรานสปอร์ตแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
170 ซ.แบริ่ง11/1 ถ.สุขุมวิท107
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260