เป็นบริษัทฯที่ผลิตชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ (Automotive Part,Digital Camera Part,Mobile Part,Watch Part) ดำเนินโดยชาวญี่ปุ่น บริษัทฯจึงต้องการบุคลากรที่รักความก้าวหน้าในสายงาน เพื่อรองรับกำลังการขยายการผลิตในอนาคต
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -กอนทุนสำรองเลี้ยงชีพ -สวัสดิการตามกฏหมายกำหนด -เบี้ยขยัน -โบนัส -โอที -ค่าอาหาร -ค่าทักษะงาน -ค่าตำแหน่ง -ยูนิฟอร์ม -กิจกรรมสันทนาการ -รถรับส่ง ฯลฯ
ติดต่อ
บริษัท เอส เค บี ครีเอทีฟ จำกัด
99/268 ม.2
ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://www.skb.co.th