Brilliant Power Co., Ltd.
เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจ วางระบบ ขายอุปกรณ์ และติดตั้ง Solar Rooftop และ Solar Farm
สวัสดิการ
  • -ค่าตอบแทนพิเศษ
  • -ค่ายานพาหนะ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Brilliant Power Co., Ltd.
598 ถ.ราษฏร์บูรณะ
แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140