ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( Financial Planner )  แนะนำประชาสัมพันธุ์โครงการออมเงิน-วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า -มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้าเป็นที่ปรึกษาและให้บริการกับลูกค้า สามรถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ในกรณีลงพื้นที่ ในกลุ่มลูกค้าข้าราชการและเจ้าของธุรกิจ ...
Benefits
1.โบนัสทุก 3 เดือน 2.ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี 3.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท กรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
56/21-22 ม.6
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120