ที่ปรึกษาประกันชีวิต ( Financial Planner )
แนะนำประชาสัมพันธุ์โครงการออมเงิน-วางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า -มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้าเป็นที่ปรึกษาและให้บริการกับลูกค้า สามรถเดินทางทำงานต่างจังหวัดได้ในกรณีลงพื้นที่ ในกลุ่มลูกค้าข้าราชการและเจ้าของธุรกิจ ...
สวัสดิการ
  • 1.โบนัสทุก 3 เดือน
  • 2.ท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี
  • 3.สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย แอคซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
56/21-22 ม.6
ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.kt-axa.com