กรุงไทย-แอกซ่า
ธุรกิจประกันภัย - ชีวิต
สวัสดิการ
เงินเดือน 20,000 - 40,000 บาท ค่าคอมมิชชั่น สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลตามตำแหน่ง โบนัสราย 3เดือน รายปี ท่องเที่ยวต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กรุงไทย-แอกซ่า
143/1 หมู่7
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
ใช้งานแผนที่