BANGKOK GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.
ดำเนินธุรกิจ ส่งออก/นำเข้า
สวัสดิการ
  • ตามกฎหมายแรงงานกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BANGKOK GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.
85 ถนนนครอินทร์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
เว็บไซต์: www.bangkokgreenfoods.com
ใช้งานแผนที่