บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
ผลิตยางแผ่นรมควัน ส่งออก
สวัสดิการ
ค่าอาหาร วันละ 30 บาท ยูนิฟอมร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
53/4 ม.1
ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86210