บริษัท พราว โพเอท จำกัด
สำนักพิมพ์ "พราว" ผลิตหนังสือ (pocket book) ทางด้านภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาที 3 อื่นๆ เช่น จีน, ญี่ปุ่น, เกาหลี หรือฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังมีหนังสือ เกี่ยวกับการเงินการลงทุน และ หนังสือทางด้าน จิตวิทยา ซึ่งจำหน่ายตามร้านหนังสือทั่วไป (Se-ed, B2S, อมรินทร์, ฯลฯ) การทำงานของเราจะเน้นที การใช้ความรู้ + ความคิดสร้างสรรค์ทุ่มเทเพือสร้างงานที่ มีประโยชน์และน่าอ่าน โดยเน้นที่เนื้อหาตรงใจผู้อ่าน และรูปแบบการนำเสนอที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานเป็นทีมเล็กๆ สบายๆ เป็นกันเอง
สวัสดิการ
ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พราว โพเอท จำกัด
1077/41 ชั้น 12 อาคาร ไซมิส ราชครู พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400