บริษัท นิสเซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
เป็นบริษัทซื้อ-ขาย สารเคมี และอะไหล่เครื่องยนต์
สวัสดิการ
- Bonus - Provident fund - Group insurance
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิสเซ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด
139 อาคารเศรษฐีวรรณ ชั้น 12 ถนนปั้น
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
BTS-Surasak