- จำหน่าย เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปรื๊นเตอร์ แฟกซ์ โปรเจกเตอร์ คอมพิวเตอร์ กล้องวงจรปิด เครื่องอัดสำเนาดิจิตอล ฯลฯ
สวัสดิการ
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าที่พัก
  • - ค่าโทรศัพท์
  • - เงินประกันอุบัติเหตุ
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ (นักขัตฤกษ์)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
71-72 ม.9 ถ.นครสวรรค์-บ้านแก่ง
ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เว็บไซต์: ricoh.co.th
event langing page