JobThai
นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาผสมเป็นเชื้อเพลิงทดแทน กลั่นตัวทำละลายใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันสัตว์ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -เบี้ยขยัน -โบนัสประจำปี -ตรวจสุขภาพประจำปี -ท่องเที่ยวประจำปี
zero position th
ติดต่อ
N&J INTER TRADE
26/4 หมู่ 16
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120