บริษัท วอลทซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเพื่อการบริโภค
สวัสดิการ
  • หลังจากผ่านการทดลองงานจะมีสวัสดิการให้ดังนี้
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - เบี้ยขยัน
  • - วันหยุดพักผ่อนประจำปี
  • - ตรวจร่างกายประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วอลทซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
161/2-2 ชั้นที่ 3 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240