บริษัท วอลทซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายอาหารเพื่อการบริโภค
สวัสดิการ
หลังจากผ่านการทดลองงานจะมีสวัสดิการให้ดังนี้ - เครื่องแบบพนักงาน - เบี้ยขยัน - วันหยุดพักผ่อนประจำปี - ตรวจร่างกายประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท วอลทซ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
161/2-2 ชั้นที่ 3 หมู่บ้านสัมมากร ซอยรามคำแหง 112 ถนนรามคำแหง
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240