JobThai
Exim International Shipping Forwarder Co.,Ltd.
ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับชิปปิ้ง นำเข้า ส่งออกทั่วราชอาณาจักร
สวัสดิการ
- มีประกันสังคม ค่าใช้จ่ายในการทำงานเบิกได้หมด
zero position th
ติดต่อ
Exim International Shipping Forwarder Co.,Ltd.
65/241อาคารเอื้อมรสุข
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: eximint.com
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ หรือ taxi