JobThai
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
บริษัทฯมีกำลังการผลิตฟิล์มประเภทต่างๆรวมกว่าแสนตันต่อปี ซึ่งนับได้ว่า ไทยฟิล์มฯเป็นผู้ผลิตฟิล์ม BOPP รายใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอยู่ใน 20 อันดับแรกของผู้ผลิตฟิล์มทั่วโลก โดยส่งออกฟิล์มไปยังประเทศต่างๆกว่า 50 ประเทศ ครอบคลุมในทุกทวีปทั่วโลก
สวัสดิการ
-ค่าเช่าบ้าน -ค่ากะ -ค่าล่วงเวลา -เบี้ยขยัน -ค่ารักษาพยาบาล -รถ รับ-ส่งพนักงาน -ชุดยูนิฟอร์ม -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -โบนัส -เงินช่วยเหลือค่าจัดการศพ -กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์ -งานเลี้ยงประจำปี -กีฬาภายใน -การสลับวันหยุด 4 วัน/ปี -งานเลี้ยงประจำปี -ประกันสังคม -กองทุนเงินทดแทน -รางวัลอายุงาน 10 ปี, 20 ปี
ติดต่อ
บริษัท ไทยฟิล์มอินดัสตรี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 327 หมู่ที่ 8
ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180