ร้านอีทอัพ คาเฟ่
ร้านอาหารใหม่ในตัวเมือง จ.ตราด บริการขายอาหาร เครื่องดื่ม และขนม ตั้งอยู่บริเวณหลังโรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม ด้านถนนสวนรุกขชาติ
สวัสดิการ
  • ทิปรวม
  • อาหาร 2 มื้อ
  • ประกันสังคม
  • OT (ค่าล่วงเวลาพิเศษ)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านอีทอัพ คาเฟ่
25 ร้านอีทอัพ คาเฟ่
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
event langing page