เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เย็นตู้แช่ในเชิงพาณิชย์ เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัด ระยอง
สวัสดิการ
 • - มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ
 • - มีประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน
 • - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร
 • - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 • - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
 • - เงินตอบแทนอายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • - อาหารกลางวัน และอาหารโอทีฟรี
 • - ค่าทักษะภาษาญี่ปุ่น
 • - ค่าเช่าบ้าน
 • - ค่าเดินทางมาทำงาน (บริษัทไม่มีรถรับส่ง)
 • - ค่าตำแหน่ง (จ่ายหลังผ่านทดลองงาน 3 เดือน)
 • - เงินเบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท
 • - เบี้ยขยัน 500 -700 บาท/เดือน
 • - มีโบนัสประจำปี (อัตราโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
0 ตำแหน่ง
ไม่มีตำแหน่งงานประกาศรับในขณะนี้
ติดต่อ
60/105 ม.3 สยามอิสเทริ์น อิสดัสทรีส์
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์: 038-020-112 ต่อ 214
แฟกซ์: 038-020-113
เว็บไซต์: www.fukusima.co.jp/en/
วิธีการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว
ใช้งานแผนที่