เป็นบริษัท ดำเนินการธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายตู้เย็นตู้แช่ในเชิงพาณิชย์ เป็นบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น 100% ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมสยามอิสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จังหวัด ระยอง
สวัสดิการ
- มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันชีวิต,ประกันสุขภาพ - มีประกันสังคม,กองทุนเงินทดแทน - เงินช่วยเหลือกรณีคลอดบุตร - เงินช่วยเหลือกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่อนุบาล จนถึง มัธยมศึกษาตอนต้น - เงินตอบแทนอายุการทำงาน 5 ปีขึ้นไป - อาหารกลางวัน และอาหารโอทีฟรี - ค่าทักษะภาษาญี่ปุ่น - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเดินทางมาทำงาน (บริษัทไม่มีรถรับส่ง) - ค่าตำแหน่ง (จ่ายหลังผ่านทดลองงาน 3 เดือน) - เงินเบี้ยเลี้ยงกรณีไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท - เบี้ยขยัน 500-700 บาท/เดือน - มีโบนัสประจำปี (อัตราโบนัสขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ติดต่อ
บริษัท กาลิเล (ประเทศไทย) จำกัด
60/105 ม.3 สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: http://www.galilei.co.jp/en
วิธีการเดินทาง
โดยรถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากทางบริษัทไม่มีรถรับส่งพนักงาน แต่มีค่าเดินทางให้พนักงานทุกตำแหน่ง
ใช้งานแผนที่