การผลิตเนื้อสัตว์ และเนื้อสัตว์ปีกด้วยการอบแห้ง การทำเค็มหรือ การรมควัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
A.P. Frozen Foods Co., Ltd.
21/49-50 อาคารไทยวาทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 02-285-0051
เว็บไซต์: www.apfrozen.com