บริษัท กรีน อินเตอร์เฟรท จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการขนส่งระหว่างประเทศ เป็นตัวแทนในการจัดส่ง รวมถึงพิธีการศุลกากร
สวัสดิการ
ตามกฎกระทรวงแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีน อินเตอร์เฟรท จำกัด
116/47 อาคารเอส.เอส.พี ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถนน ณ ระนอง
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ใช้งานแผนที่