บริษัท น็อกซ์ รีโวลูชั่น จำกัด
รับดำเนินการต่อวีซ่า ปรับสภาพแรงงานให้ถูกต้องตามระบบ MOU
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น็อกซ์ รีโวลูชั่น จำกัด
1558/178 ถ สุขุมวิท
แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10260