บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด
ดำเนินธุรกิจด้านศูนย์อาหาร ย่านใจกลางเมือง
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ -กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กินนี่ ฟู้ด แอนด์ มาร์เก็ต จำกัด
175 ชั้นใต้ดิน/1 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120