เป็นสำนักงานรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร การบริการรับตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
  • - อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี
  • - เก็บชั่วโมงฝึกงานงานด้านสอบบัญชี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีบีเอ การบัญชี จำกัด
เลขที่ 14 ซอยเพชรเกษม 76
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160