เป็นสำนักงานรับทำบัญชี และให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษีอากร การบริการรับตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - อบรมความรู้ทางด้านบัญชีและภาษี - เก็บชั่วโมงฝึกงานงานด้านสอบบัญชี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีบีเอ การบัญชี จำกัด
เลขที่ 14 ซอยเพชรเกษม 76
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160