โรงเรียนภาษาบ้านปุญญ์ปัญญา
โรงเรียนภาษาบ้านปุญญ์ปัญญา
โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ-จีนกลาง แห่งใหม่ใน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
(อยู่ในขั้นตอนการจัดทำโครงการจัดตั้งใกล้แล้วเสร็จ โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
“มุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศในด้านภาษาและวิชาชีพ”
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนภาษาบ้านปุญญ์ปัญญา
125 ถ.แสงชูโต
ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000