บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
- บริการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง บำรุงรักษา เครื่องจักรและระบบอัจฉริยะสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล
- บริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจและวิศวกรรม
- บริการตลาดกลางสินค้าชีวมวล
- บริการตรวจสอบคุณภาพและปริมาณเชื้อเพลิงชีวมวล
สวัสดิการ
  • -ประกันสังคม
  • -โบนัสตามผลงานส่วนบุคคลและผลงานทีม
ติดต่อ
บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด
69 หมู่ที่ 3
ตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170
เว็บไซต์: www.bcex.org
วิธีการเดินทาง
  • รถมอเตอไซค์ หรือ รถยนต์ส่วนตัว