Baanpong Lodge
รีสอร์ตให้บริการห้องพัก / ร้านอาหาร / ห้องประชุมสัมนา / จัดงานเลี้ยงต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Baanpong Lodge
97 หมู่8
ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
เว็บไซต์: www.baanponglodge.com