บริษัท นกอินเตอร์ฟูด จำกัด
ประเภทธุรกิจ อาหารแปรรูป ผลไม้สด ผลไม้แปรรูป แช่แข็ง อบแห้ง และขนม ในประเทศและส่งออกต่างประเทศก่อตั้งมากว่า 20 ปี
สวัสดิการ
•ประกันสังคมและกองทุนทดแทน •โบนัสประจำปีตามผลงาน •อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นกอินเตอร์ฟูด จำกัด
329/96 ซ.กำแพงเพชร 6
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
วิธีการเดินทาง
รถประจำทาง , รถไฟ
ใช้งานแผนที่