บริษัท ชาญเอก จำกัด
Commercial Cold Storage
สวัสดิการ
- กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ค่าล่วงเวลา - เบี้ยขยัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ชาญเอก จำกัด
35/4 หมู่ 10 ถนนไอยรา 1
ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่