บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เป็นบริษัทร่วมทุนไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตถุงบรรจุอาหาร หรือผลิตภาชนะบรรจุจากพลาสติก
สวัสดิการ
 • 1.สำนักงาน ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 18.00 น. (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)
 • 2.โรงงาน ทำงานจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00 - 16.00 น.
 • 3.วันหยุดพักผ่อนประจำปี (พักร้อน) 10 วัน/ปี
 • 4.ลากิจ โดยได้รับค่าจ้าง 5 วัน/ปี
 • 5.ลาบวช โดยได้รับค่าจ้าง 90 วัน
 • 6.เครื่องแบบพนักงาน
 • 7.ประกันสังคม
 • 8.กองทุนเงินทดแทน
 • 9.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 10.การเบิกค่ารักษาพยาบาล
 • 11.ประกันสุขภาพ
 • 12.ประกันอุบัติเหตุ
 • 13.โบนัสประจำปี
 • 14.ค่าเข้ากะกลางคืน
 • 15.เบี้ยขยัน
 • 16.โอที (OT)
 • 17.เงินช่วยเหลืองานศพครอบครัวพนักงาน
 • 18.เงินช่วยเหลือเมื่อพนักงานถึงแก่กรรม
 • 19.กองทุนเงินสำรองเลี้ยงชีพ
 • 20.รถรับ-ส่งพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รอแยล เมอิวะ แพ็คซ์ จำกัด
68/1 หมู่ 3
ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
ใช้งานแผนที่