บริษัท พีอาร์เอดีคอมมูนิเคชั่น จำกัด
ประชาสัมพันธ์และดูแลภาพรวมของงานประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรหรือกลุ่มลูกค้า
สวัสดิการ
- ลาพักร้อน 12 วันต่อปี - ลากิจ/ ลาป่วย - โบนัส(ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอาร์เอดีคอมมูนิเคชั่น จำกัด
40/2 ซ.ปลื้มมณี (ซ.วิภาวดีรังสิต 38)
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: Www.pard.co.th