บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด
บริษัทฯ เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 ดำเนิกิจการด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินให้แก่สถาบันการเงิน และลูกค้าทั่วไป เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เป็นบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินในตลาดทุนและผู้ประเมินหลักที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)
สวัสดิการ
- ค่าเคส - เบี้ยเลี้ยง - โบนัส - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ แอพไพรซัล และกฎหมาย จำกัด
42/13 ซอยคู้บอน 27 ถนนคู้บอน แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
วิธีการเดินทาง
จากบริเวณถนนรามอินทรา(กม.8)แยกเข้าถนนคู้บอน มีรถสองแถวประจำทางผ่านหน้าบริษัทฯ อู่อยู่ในซอยคู้บอน 4 หรือจักรยานยนต์รับจ้างจากบริิเวณถนนคู้บอน หรือใช้รถส่วนบุคคล