บริษัท นิปปอน ริกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 ดำเนินธุรกิจนำเข้า ส่งออกสินค้าเกี่ยวกับautomotive&electronics parts เป็นบริษัทของคนญี่ปุ่น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ญี่ปุ่น ดำเนินการมามากกว่า 100ปี
สวัสดิการ
- เบี้ยขยัน - ประกันสังคม - เงินของขวัญกรณีสมรส - เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีพนักงานเสียชีวิต - เงินช่วยเหลือกรณีคนในครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต - หลังจากผ่านช่วงทดลองงาน จะได้รับประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิปปอน ริกะ (ไทยแลนด์) จำกัด
52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้น 3, ห้อง 303, ถ.สีลม
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: www.nipponrika.jp
ใช้งานแผนที่