บริษัท นิสชิน ฟูดส์ เม็คคานิคอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ เม็คคานิคอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมนวนคร จังหวัดปทุมธานี เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ภายใต้ BOI ผลิตเครื่องจักรเพื่อการส่งออกและจัดจำหน่ายต่างประเทศและได้รับรองมาตราฐาน ISO9001:2015
สวัสดิการ
- ค่าอาหาร - ค่าเดินทาง - ค่าเบี้ยขยัน - ค่าประกันสังคม - โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิสชิน ฟูดส์ เม็คคานิคอล เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
83/43 หมู่ 19 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่