ยูพลัส - ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศ Work with us ! ยูพลัส มุ่งมั่นที่จะสรรหาบริการที่ดีและนวัตกรรมใหม่ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ ยูพลัส มุ่งมั่นใส่ใจในบริการ เพื่อมอบประสบการณ์ด้านการศึกษาที่ดีให้แก่ผู้ใช้บริการรวมทั้งพัฒนา คัดสรรสถาบันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ยูพลัส มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและร่วมกันสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร อุ่นใจ....หายห่วงกับ ยูพลัส +เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและผู้ปกครอง กับการดูแลดี อุ่นใจ หายห่วง ทุกขั้นตอน ให้ก้าวทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว…. +ด้วยบริการเรียนต่อต่างประเทศ (ฟรี) ครบวงจร ไม่ว่าจะวางแผนการเรียน สมัครเรียน ทำวีซ่า จองตั๋วเครื่องบินและที่พัก จนถึงดูแลจนจบการศึกษา+พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยตอบสนองทุกความต้องการของผู้ใช้บริการ +บุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพเพื่อเสริมประสิทธิภาพให้ลูกค้าในทุกความต้องการ
บริษัท ยูพลัส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
3476/4 ลาดพร้าว138
แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240