สำนักงานแมวเหมียว
รับทำบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท บริษัทมีความประสงค์จะรับผู้มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมงานบัญชี โดยมีค่าตอบแทนในอัตราที่จูงใจอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน มีสถานที่ทำงานที่ใหม่ มีเครื่องมือในการปฏิบัติงานอย่างเพรียบพร้อม มีการอบรมการปฏิบัติงานบัญชีให้
สวัสดิการ
มีรายได้และส่วนแบ่งกำไรตามผลงานที่ทำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
สำนักงานแมวเหมียว
23/161 หมู่ที่ 6 ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
วิธีการเดินทาง
ริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ระหว่างสถานีรถไฟฟ้าวงศ์สว่างและสถานีรถไฟฟ้าติวานนท์ ซึ่งจะเปิดใช้ภายในปี 2558