บริษัท นีโอ แอสเซท จำกัด
บริษัทดำเนินงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยเลี้ยง
 • โบนัส
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท นีโอ แอสเซท จำกัด
  377/7 ซ.ศูนย์วิจัย 4 ถ.พระราม 9
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร