ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาคภูมิโลจิสติกส์ เป็นบริษัทรถขนส่งสินค้า เปิดกิจการมาแล้วมากกว่า 10 ปี ขนส่งสินค้าทั่วประเทศ ,มีลูกค้าที่ให้บริการอยู่ในระดับชั้นนำของแต่ละธุระกิจ เป็นกิจการขนส่งโดยรถบรรทุก ทุกประเภท มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานร่วมงานดังนี้
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ติดต่อ
PPL Logistics Co.,Ltd.
21 หมู่ 9 (ใกล้กับนิคมโรจนะ ประตูH) ตรงข้ามประตู H นิคมโรจนะ
ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: www.ppllogistics.com
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว หรือ ประจำทาง