บริษัท พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์ จำกัด
รับผลิตหนังสือและสิ่งพิมพ์ทุกชนิด เข้าเล่ม ไสกาว เย็บกี่ ปกแข็ง
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • ยูนิฟอร์ม
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท พี อาร์ คัลเลอร์พริ้นท์ จำกัด
  45 บางบอน 3 ซอย 5
  แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
  ใช้งานแผนที่