บริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัด
เป็นอุตสาหกรรมทอผ้าและฟอกย้อมผ้า บริษัทฯ มีความมั่นคง และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอด 25 ปี ขณะนี้บริษัทฯ กำลังเปิดรับสมัครพนักงานหลายตำแหน่งที่มีความสามารถ และความกระตือรือร้น รักความก้าวหน้าและเติบโตไปกับเรา
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - เบี้ยเลี้ยง,ค่าเที่ยว(เฉพาะบางตำแหน่ง) - เบี้ยขยัน - โอที - ขึ้นเงินเดือนประจำปี - เครื่องแบบพนักงานประจำปี - ตรวจสุขภาพประจำปี - และสวัสดิการอื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งกิจพิมพ์ย้อม จำกัด
56 ม.15 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย
ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130