บริษัท หลงไท้ ทราเวล จำกัด
เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่ ปี 2544 เป็นเวลากว่า 14 ปี มุ่งมั่นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ให้เกิดความพึงพอใจและประทับใจมากที่สุด และมีธุรกิจโรงแรมด้วย
Benefits
- ประกันสังคม - อาหารกลางวัน 1 มื้อ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท หลงไท้ ทราเวล จำกัด
290 ซอยลาดพร้าว 94 ใกล้โรงแรมทาวน์อินทาวน์
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310