บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
น้ำตาล เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมบุกเบิกการสร้างรากฐานเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศไทย สร้างรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ (ผลผลิตของน้ำตาลทราย 2 ใน 3 ส่งออกไปต่างประเทศ) มากกว่า 40,000 ล้านบาท / ปี และเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญกับชุมชนในท้องถิ่น ภูมิภาคและสังคมไทยมาอย่างช้านาน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2517 ในนามของ บริษัท โรงงานน้ำตาลไทย จำกัด ปัจจุบัน บริษัท น้ำตาลไทยกาญจนบุรี จำกัด ได้ขยายกิจการพร้อมทั้งขยายธุรกิจด้านน้ำตาลเพิ่มขึ้นอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดอุดรธานี คือ บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด โดยมีกำลังการผลิตที่ได้รับอนุญาต 24,000 ตัน/วัน และยังขยายไปยังธุรกิจด้านพลังงานทดแทน โดยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบการผลิตเอทานอล เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงพลังงานทดแทน ภายใต้ชื่อ บริษัท น้ำตาลไทยเอทานอล จำกัด และธุรกิจด้านผลิตพลังงานไฟฟ้า อีก 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด บริษัท ทีเอสเอ็ม เพาเวอร์ จำกัด และบริษัท ไทยกาญจนบุรี เพาเวอร์ จำกัด
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.สวัสดิการบ้านพักพนักงานสำหรับพนักงานประจำ 3.ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 4.กองทุนฌาปณกิจ 5.ชุดยูนิฟอร์ม 6.โบนัสประจำปี 7.งานเลี้ยงประจำปี 8.ตรวจสุขภาพประจำปี 9.เงินช่วยเหลืองานศพพนักงานและครอบครัว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
118 หมู่ 10
ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 41160
เว็บไซต์: www.thaisugarmill.com/