บีซีไอ เอเชีย เป็นผู้นำด้านการรายงานข้อมูลโครงการก่อสร้าง เราเป็นตัวเชื่อมที่ก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายระหว่างธุรกิจชั้นนำในตลาดการก่อสร้าง เรามีข้อมูลของโครงการก่อสร้างที่เกิดขึ้นล่าสุดภายในออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และภูมิภาคเอเชีย ข้อมูลของเราครอบคลุมทุกขั้นตอนของงานก่อสร้าง เริ่มตั้งแต่การพัฒนาแนวคิดของโครงการ ขั้นการออกแบบ จวบจนขั้นตอนการลงมือดำเนินการก่อสร้างที่ไซค์งาน
โครงการก่อสร้างที่รายงานในฐานข้อมูลของเราประกอบด้วยรายละเอียดการติดต่อของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจของโครงการนั้นๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่จำเป็นสำหรับโครงการด้วย เรามีนักวิจัยกว่า 240 คน ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่ทุ่มเทให้กับการค้นหาข้อมูลเป็นประจำทุกวัน เราช่วยให้สมาชิกของเรา ประหยัดเวลาและกำลังในการงาน โดยทำให้กระบวนการขายระหว่างท่านสมาชิกกับลูกค้าเป้าหมายกระชับและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
สวัสดิการ
  • - ประกันชีวิต
  • - ประกันสุขภาพ
  • - ประกันอุบัติเหตุ
  • - วันลาพักร้อน
  • - ค่าทันตกรรม
  • - ค่าคลอดบุตร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
BCI Asia Construction Information Co.,Ltd
Suite 64, 6th Floor, Lumpini 1 Building, 239/2 Sarasin Road
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.bciasia.com
วิธีการเดินทาง
  • - BTS Rajdamri
  • - MRT Sala-Daeng
  • - BMTA Sarasin Road