บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจก่อสร้าง วางระบบขุดเจาะน้ำมันและการปรับปรุงพื้นที่ในบ่อน้ำมันสิริกิตติ์ ให้กับบริษัท ปตท.สผ. จำกัด (มหาชน) ด้วยความมั่นคงและเจริญเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจการผลิตและจำหน่ายท่อน้ำเหล็กเหนียว ภายใต้มาตราฐานอุตสาหกรรมและมาตราฐาน ISO 9001 Version 2008 Certified มาเป็นเวลากว่า 30 ปี และล่าสุดเป็น Version 2015 ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมงานเพื่อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ในหลายส่วนงาน
สวัสดิการ
 • • โบนัสประจำปี
 • • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • • ชุดยูนิฟอร์ม
 • • กองทุนประกันสังคม
 • • กองทุนเงินทดแทน
 • • ประกันชีวิต
 • • ประกันอุบัติเหตุ
 • • สวัสดิการตามกฏหมายแรงงาน
 • • ฯลฯ
ติดต่อ
Tesco Engineers Co., Ltd.
39/13-16 ชั้น 3 อาคารสวนพลูคอร์เนอร์ ซ.สวนพลู ถ.สาทร
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: กรุงเทพฯ 02-287-1971, ระยอง 038-636-711, กำแพงเพชร 055-741-785
แฟกซ์: 02-287-3978
เว็บไซต์: www.tesco-engineers.com
วิธีการเดินทาง
 • • BTS ศาลาแดง นั่งวินซอยคอนแวนไปที่ ธ.ไทยพาณิชย์ สวนพลู
 • • MRT ถนนจันทน์ ต่อรถสองแถวสาย 1240
 • • รถเมล์สาย 62, 67, ทุกสายที่ผ่าน ซอยสวนพลู