บริษัท นิว เฮ้าส์ โปรเจ็ค จำกัด
บริษัทฯ ดำเนินพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการบ้านเดี่ยว
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว เฮ้าส์ โปรเจ็ค จำกัด
10/1 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรมาตุคลา
ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000