บริษัท กชณพ สอบบัญชี จำกัด
บริษัท เปิด ดำเนินการ ปี 2556 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
รับทำบัญชี ทีปรึกษาทางบัญชี และตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กชณพ สอบบัญชี จำกัด
118/295 ม.บัวทอง ซ.10/7
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110