บริษัท เรด บาสเก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
Red Basket is an affiliate company of SSC Integration Co., Ltd. (SSCI). SSCI was established on July 1st 2003 focusing on selling, implementing and servicing of data management, information management and knowledge management as well as defining tools to integrate all those functions together for best return on investment of a customer.
Since the market has expanded quite dramatically, the shareholder of SSCI has decided to set up a new company to serve the demand of the market. Although, Red Basket was just established since June 2014, we have become better known about providing the software solutions to serve the oil and gas industry in Thailand.
สวัสดิการ
  • สวัสดิการ:
  • • โบนัส
  • • วันลาพักร้อน
  • • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • • ค่ารักษาพยาล
  • • ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
  • • ท่องเที่ยวประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เรด บาสเก็ต คอร์ปอเรชั่น จำกัด
333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั้น 27 โซน เอ ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.redbasket.co.th