บริษัท พธูธัช จำกัด
บริษัท พธูธัช จำกัด ประกอบธุรกิจด้าน นำเข้าส่งออก, ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เวชสำอางบำรุงผิวและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ โดยบริษัทมุ่งมั่นในด้านการวิจัย พัฒนา สรรสร้าง ผลิตภัณฑ์เพื่อบำรุงผิวและเพื่อสุขภาพให้มีคุณภาพสูง ปลอดภัย เห็นผลได้อย่างแท้จริง และได้มาตรฐานสากล เพื่อจัดจำหน่ายและรองรับต่อความต้องการของตลาดที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในปัจจุบันบริษัทมีความต้องการขยายธุรกิจ จึงมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม รักในงานธุรกิจความงามและธุรกิจสุขภาพอย่างแท้จริง เพื่อเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบริษัทให้มีความเติบโตยิ่งขึ้น สืบไป
สวัสดิการ
- คอมมิชชั่น รายเดือน - โบนัส รายไตรมาสและรายปี - ท่องเที่ยวพักผ่อนทริปในและต่างประเทศตลอดทั้งปี (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) - ผลตอบแทนจากการเชียร์และขาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พธูธัช จำกัด
63/94 ซอยอ่องเอี่ยม ถนนบางนา- ตราด (บางนาตราด 32 , ตรงข้ามเซ็ลทรัลบางนา)
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
เว็บไซต์: www.phatotouch.co.th
วิธีการเดินทาง
รถไฟฟ้า BTS สถานี บางนา, รถเมล์ , สาย 1441, รถส่วนตัว ถนน สาย บางนา - ตราด บริษัท อยู่ตรงข้าม เซ็นทรัลบางนา
ใช้งานแผนที่