บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด
วางแผนทางการเงินให้กับบุคคลผู้ที่สนใจรวมถึงให้คำปรึกษาเรื่องการออมเงิน เพื่อการลดหย่อนภาษีและสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน 15,000-40,000 บาท (ตามความสามารถ)
  • - ค่าคอมมิชั่น
  • - โบนัส ทุก ๆ 3 เดือน และ 1 ปี
  • - ค่ารักพยาบาลประจำตำแหน่ง
  • - วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  • - ท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด
143/1 โครงการ KK Central Park หมู่ 7
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000