บริษัท ไทยนิชชินโมลด์ จำกัด เป็นบริษัทชั้นนำในด้านการผลิตแม่พิมพ์ที่ใช้ในการฉีดชิ้นส่วนพลาสติกและผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับยานยนต์ และอิเลคทรอนิกส์ ปัจจุบันบริษัทฯขยายการผลิตเพิ่มเติมจากโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จ.พระนครศรีอยุธยา มายังโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง จ.ชลบุรี
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ 500 , 550 , 650 , 700 บาท / เดือน - เบี้ยขยัน 500 , 700 , 1000 บาท/เดือน - เบี้ยขยันพิเศษทุก ๆ 3 เดือน 1,000 บาท - ค่าอาหารกะเช้า 20 บาท/วัน - ค่าอาหารกะดึก 30 บาท/วัน - ประกันชีวิตกลุ่ม - เงินช่วยเหลือต่างๆ - รถรับ-ส่ง - ชุดยูนิฟอร์ม - ประกันสังคม - ท่องเที่ยว,สังสรรค์ประจำปี
ติดต่อ
บริษัท ไทย นิชชิน โมลด์ จำกัด
93 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โครงการ 2
ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
เว็บไซต์: http://www.thainissinmold.com