บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี
สวัสดิการ
- ประกันชีวิต - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
900 อาคารต้นสนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เว็บไซต์: www.noblehome.com