เราคือบริษัทเล็กๆ ที่มีความฝันอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น ด้วยการส่งมอบคุณค่าด้านงานบริการที่เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนในบริษัทแห่งนี้ชื่นชอบและมุ่งมั่นอยากจะทำให้ดีที่สุด เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้คนอีกมากมายได้รับสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นจากพวกเรา โดยหน้าที่หลัก ๆ ของพวกเรา คือ การสื่อสารคุณค่าของแบรนด์ให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านช่องทาง Outbound Telemarketing เพื่อนำเสนอสิทธิประโยชน์รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ ที่เหมาะสมแก่ลูกค้าของแบรนด์นั้น ๆ ที่นี่เราให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมที่ให้พวกเราทุกคนมีความสุขและมีแรงขับเคลื่อนจากภายในสู่ภายนอก ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่พวกเราได้ร่วมกันออกแบบ เพื่อให้พวกเราทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงตัวตนและสื่อสารกันให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น บนพื้นฐานของแนวคิดที่ว่า ผู้คนจะได้รับสิ่งดี ๆ จากพวกเราได้ พวกเราทุกคนก็ต้องรับรู้ถึงความสุขและมีความเข้าใจร่วมกันก่อน ดังนั้นแนวทางหลัก ๆ ที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาคือ การสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจให้มีความสุขในทุก ๆ วัน และพร้อมที่จะส่งมอบความสุขให้กับผู้คนภายนอกต่อไป สุดท้ายนี้ พวกเราอยากจะบอกว่า ที่นี่เปิดกว้างและต้อนรับเพื่อนใหม่ ๆ ที่มีอุดมการณ์และความชื่นชอบในการสร้างสรรค์บริการที่ดี เพื่อสร้างความสุขให้กับคนอื่นในรูปแบบเดียวกันอยู่เสมอ เพราะพวกเราเชื่อว่า การให้ไม่มีวันสิ้นสุด ยิ่งพวกเราสามารถสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือและ แบ่งปันได้มากเท่าไหร่ สังคมก็ยิ่งน่าอยู่มากขึ้นเท่านั้น
- เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น - กิจกรรมที่จะสนับสนุนความสามารถและกิจกรรมพิเศษที่จะเพิ่มความสุขในการทำงาน - ประกันสังคม - ประกันกลุ่ม - ท่องเที่ยวประจำปี - โบนัสตามผลประกอบการ - การปรับเงินเดือนประจำปี - วันลาและวันหยุดพิเศษ - กิจกรรมฝึกอบรมตามความเหมาะสม - วันหยุดพิเศษในวันเกิด - อื่นๆอีกมากมาย ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของพนักงาน
บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เลขที่ 15 อาคาร รัจนาการ โครงการ 33 SPACE ซอยประดิพัทธิ์ 17 ถนนประดิพัทธิ์
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
- เดินทางโดยรถไฟฟ้า ลงสถานีสะพานควาย ทางออกที่ 2 ต่อวินมอเตอร์ไซด์ มายัง 33 space และขึ้นมาที่ชั้น 5 - เดินทางด้วย รถประจำทาง สาย 3 97 52 524 90 **สามารถติดต่อ เวลา 9.00 - 18.00 น.**