บริษัทเราให้การบริการด้านการประกันวินาศภัย ตั้งแต่การให้คำปรึกษาและแนะนำประกันวินาศภัยในทุกรูปแบบ ซึ่งกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางถึงขนาดใหญ่และงานโครงการของทางราชการ รวมไปถึงกลุ่มลูกค้ารายย่อยในรูปแบบการประกันกลุ่มและเดี่ยว เราดำเนินการในลักษณะที่เน้นความเป็นมืออาชีพ ไม่เน้นการโทรหาลูกค้าจำนวนมาก(Telesales)
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินกู้ยืมพนักงาน ตรวจสุขภาพประจำปี เงินช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ อาทิ บวช แต่งงงาน งานศพ ฯลฯ งานเลี้ยงประจำเดือน-ประจำปี
5 ตำแหน่ง
1.
19 ก.ย. 62
เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
2.
19 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่บัญชี
pinlocation
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
3.
19 ก.ย. 62
Programmer
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
4. รับสมัครด่วน
19 ก.ย. 62
ผู้ช่วยด้านการตลาดประกันภัย
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
5.
19 ก.ย. 62
เจ้าหน้าที่การตลาด (Account Executive)
pinlocation
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
salary icon
ตามตกลง
ติดต่อ
428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 17/B ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์: 02-180-6789
แฟกซ์: 02-180-6798